_- <- ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU -> -_

__________________________

_______________________

____________________

________________

______________

___________

________

______

____

__

.

 

 

Beran, Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna, Váhy, Štír, Střelec, Kozoroh, Vodnář, Ryby .

Polarity znamení zvěrokruhu, Konec .

 

 

POZNÁMKA KE ZNAMENÍM ZVĚROKRUHU : Nejdůležitější ve Vašem horoskopu je samozřejmě poloha Slunce - tedy to, "jaké jste znamení". Vaše osobnost, fyziognomie, charakter a další vlastnosti a události se však vztahují také na polohy ostatních planet, domů a dalších prvků horoskopu. Tento stručný popis znamení zvěrokruhu Vám tedy umožní i lépe pochopit, jaké vlivy působí i na další prvky Vašeho horoskopu dle toho, v jakém jsou znamení. Např. planeta Mars (jako všechny ostatní planety) má svoji zcela jasnou charakteristiku, která je však dále velmi ovlivněna tím, v jakém znamení zvěrokruhu se nachází

- některá znamení vliv planety Mars posilují (např. Beran nebo Štír), některé jej naopak oslabují, a některé jej zkrátka pozměnují a určují v jaké oblasti Vašeho života se Mars projeví.

 

POZNÁMKA K DATŮM NAROZENÍ : Metoda přesného zjištění data začátku a konce působnosti astrologických znamení na základě zeměpisné šířky je dobře zpracována např. v knize : J.Kefer- Praktická astrologie. Data uvedená v tomto výtahu z růz. astrologických knih i vlastních poznatků jsou tedy orientační - obecně platná a obecně známá. Lidem, kteří jsou narozeni v datu velmi blízkém hraničním údajům působnosti astrologických znamení v tomto článku doporučuji odbornější literaturu pro přesné zjištění do kterého znamení už nebo ještě dle svého zrození náležejí.    m.L.s.

 

POZNÁMKA KE KORESPONDENCÍM TAROTU A ZVÍŘETNÍKU: Nástin těchto korespondencí vyžaduje samostatné pojednání. Zde uvádíme korespondence vyplívající z určitých hermetických metod a zákonitostí. U každého znamení uvádíme 2 tarotové karty korespondující s tímto znamením. Rozboru těchto vztahů možná budeme věnovat jedno z dalších pojednání. : -- )) .

Zobrazená karta před každým ze znamením je přiřazena dle Crowleyho tradice. Název druhé karty u každého znamení je přiřazen na základě jedné z živlových teorií. Teorií eventuelně i praxí živlů se možná budeme věnovat v jednom z dalších pojednánííí :: o ---  )) .

 

POZNÁMKA KE KVADRANTŮM Horoskopu: Zvířetník v horoskopu je rozdělen do 4 kvadrantů. 1. kvadrant začíná v Beranu, 2. kvadrant začíná v Raku, 3. kvadrant začíná ve Váhách, 4. kvadrant začíná v Kozorohu. Kvadrantům a taqé astrologickým domům budeme věnovat zvláštní článek. Uvedeme tedy pár slovnou charakteristiku ke každému kvadrantu: 1. kvadrant: , jsem ( Beran/Skopec ); vlastním ( Býk ); komunikuji ( Blíženci ); 2. kvadrant: JÁ A MÉ BLÍZKÉ OKOLÍ, rodina ( Rak ); okruh blízkých přátel a sexuálních vztahů, se kterými se „vyhřívám u mého krbu“ ( Lev ); pracovní kolektiv ( Panna ). 3. kvadrant: TY A JÁ, PARTNERSTVÍ, moje partnerka/partner, diplomacie, rovnocennost ve vztazích. Idea, představa partnerky/partnera. ( Váhy ); Hledání ideje, hledání partnerky/a. Ovládám tě ( Štír ); Nalezení ideje, pochopení ideje a nalezení partnera .Nalezl jsem tě. ( Střelec ). 4. kvadrant: JÁ A ŠIROKÉ ( Kozoroh ), VELMI ŠIROKÉ ( Vodnář ), NEJŠIRŠÍ ( Ryby ),OKOLÍ, vedu velký podnik, firmu, továrnu, jsem vysokým úředníkem ministerstva atd. ( Kozoroh ); mám přátele na celém světě ( Vodnář ); rozplývám se ve Všehomíru ( Ryby ) . : ))) )) ) .

 

 

Císař

( The Emperor )

 

A

Beran

( Aries )

- první znamení zvěrokruhu -

 ( 21. března až 20. dubna )*

= 0° - 30° =

( Král Holí oheň ohně )

A

Beran: Pověst Berana/Skopce, že je egocentrický, rázný, činorodý a energický, spočívá nejen v jeho ohnivých, základních vlastnostech, ale i v jeho postavení jaqo prvního měsíčního znamení ve zvěrokruhu. Beran ztělesňuje původ, počátek veškeré činnosti, výchozí bod veškerého pohybu. Lidé-Berani jsou proto podnikatelé, velitelé, dobrodruhové, jsou odvážní, impulzivní a angažovaní. Jsou první, kdo objeví a vytěží z nových možností, přičemž se jim obvykle nevytratí z oka jejich vlastní zájmy. Beran je „nejprudší“ znamení z celého zvěrokruhu, avšak v žádném případě nikoli nejhlučnější. Ve skutečnosti jsou mnozí Berani klidní a zdrženliví (toto je způsobeno aspekty jejich Slunce, aspekty Marse coby vládce Berana a aspekty ostatních planet a jejich postavením v nativním horoskopu). Jejich povaha se v tomto bodě řídí Marsem, tedy planetou, které se jedná především o to, být aktivní a ne pouze mít slávu a insignie moci. Symbolické zvíře tohoto znamení je chápáno v astrologii za útočné a tvrdohlavé. Beran není žádné znamení jemných „mezitónů“. Když člověk se znamením Berana/Skopce narazí na nějakou přeqážqu, přímo se do ní pusdtí. Lidé narození v tomto znamení chtějí jít často „hlawou proti zdi“. V lékařské medicíně ovládá toto znamení hlawu. Bolesti hlawy jsou tedy také klasickým onemocněním přepracovaného Berana/Skopce. Tradičně je Beran/Skopec považován za vládce Anglie a Německa. : - ) .

 

A

SYMBOL: 2 polokruhy symbolizují rohy skopce. Graficky je to též variace runy "MAN", která symbolizuje člověka se zvednutými pažemi. Význam této runy spojené se symbolem znamení Berana je : "člověk", "vznikající žiwot", "zrození", "východ (slunce) ", "jaro".

 

ROČNÍ OBDOBÍ : Začátek jara.

 

KVALITA : Mužský aktivní, JANG.

 

ŽIWEL : OHEŇ. Dynamiqa, cílevědomost, egocentričnost, rozhodnost, napětí, extroverze .

 

KARDINÁLNÍ (pohybující, v chod uvádějící) znamení. Schopnost nadšení, popud, podnět „dát se do toho“ .

 

OHNIVÉ  znamení. Dynamika, cílevědomost, egocentričnost, rozhodnost, napětí, extroverze .

 

VLÁDCE/REGENT znamení Berana/Skopce : MARS, spoluvládce PLUTO. Vládce Mars : Vůle, pohybová energie, rozhodnost, aktivita, odvaha, bezohlednost, egoismus, spontánnost, expanze, boj, pronikání, mužský princip, klíčící semeno – síla pronikající vše, rudá barva, krev (pozn. Rudá barwa ve smyslu „revoluce“ však patří spíše k planetě Uran ) :: o ---  )) . Rudá barva u Marse vyznačuje ohnivost a boj, ne revoluci. Pojem revoluce prakticky Mars vůbec nechápe. Bojovat pro IDEÁLY patří do působnosti jiných znamení a planet. Zrozenec znamení Berana/Skopce někdy může takovýmto bojovníkem za ideály být, ale není mu to zcela vlastní. Když k tomuto tedy dojde, je to způsobeno dalšími prvky zrozencova nativního horoskopu. : ) .

 

PŘIŘAZENÍ K DOMU : 1. dům (základní dům). Osobnost člověka, vzhled, vitalita . : )) .

 

Charakteristika vládce znamení Berana/Skopce MARSE : Vůle, pohybová energie, rozhodnost, aktivita, odvaha, bezohlednost, egoismus, spontánnost, mužská část sexuality, boj, výbušnost, napadení, zničení, agrese : ) .

 

PROTILEHLÉ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU : VÁHY

 

POSELSTVÍ/KLÍČOVÉ VĚTY : JSEM./CHCI. „Rozjedu to a když vidím, že to jede, jdu od toho – udržovat již započatou záležitost v chodu je „prací“ někoho dalšího. Potřebuji akci a začátky. Potřebuji další lidi, kteří to paq dodělají a dovedou do konce. Prorážím zeď, nejradši čelem a hned. Jsem výbuch . „ Operativní vedoucí, operační důstojník, vedoucí krizového štábu etc. Takovýmto typickým představitelem Berana/Skopce je např. postava hlavní role v americkém filmu Sopka z r. 1997 o výbuchu vulkánu přímo v ulicích Los Angeles, v této hlavní roli účinkuje Tommy Lee Jones. : ) .

 

KLÍČOVÉ SLOVO/POPIS : AKCE. Začátek akce, impuls, energetický přetlak.

 

Charakteristika Berana : Odpovídá pučící jarní síle. Slunce začíná procházet Beranem v první jarní den. Život začíná, klíčky vyrážejí na světlo. Příroda se dostává do pohybu a vše začíná růst. Beran je nositelem světla, vítěz, který je v bájích znázorňován jako lovec nebo bojovník. Životní síla v tomto znamení je velkorysá, vládne zde bezstarostnost mládí, žhnoucí vášeň a láska k životu .

 

KLADY + : Rozhodnost, sebedůvěra, cílevědomost, schopnost nadšení, odvaha, iniciativní, přímý, má pevnou vůli, síla, instinktivnost, bojovnost .

 

ZÁPORY - : Hrubost, sobeckost, bezohlednost, jednostrannost, neopatrnost, netrpělivost, netaktnost, pudovost, agresivita .

 

TÉMA znamení Berana : Prosazení, Sebepotvrzení, Agrese a boj o přežití, Mechanismy útoku a obrany, Oblast instinktu a pudovost, Libido, Spontánnost a impulzivní jednání, Povstalecká nálada - orientace na budoucnost .

 

MOTIVACE znamení Berana : Jednání pro radost z aktivity a pohybu, Intenzita a vůle k sebeprosazení, Pionýr (v prvotním významu průkopníka), Radost z dobývání, Pobídka prostřednictvím konkurence a soutěže, Uvedení do pohybu skrze instinktivně požadované cíle .

 

CÍL znamení Berana : Iniciativnost, Prosazení vlastní osoby, Nalezení a dobytí vlastního místa ve světě, Dobývání nových pozic, Volnost pohybu a nevázanost, Měření sil .

 

UČEBNÍ ÚKOL znamení Berana : Správné nasazení útočného potenciálu, Umírněnost a schopnost zvažovat, Trpělivost a ohleduplnost, Vědomé,plánované jednání, Koordinace myšlení a jednání, Stálost a vytrvalost .

 

MÝTICKÁ POSTAVA : Prométheus. Přinesl lidem oheň a tím symbolicky i světlo poznání .

 

BERAN (Skopec) potřebuje (narozdíl od znamení Býka) pocit, že svět skýtá ještě tisíce neodhalených možností a že další dobrodružství už čeká za rohem. Budoucnost je jeho realitou (ovšem v protikladu ke "vzdušným zámkům" znamení Vah se u Berana jedná o realitu, dosahovanou a dosaženou usilovným nasazením a bojem) .

 

NEMOCI znamení Berana obecně : Akutní a prudce probíhající onemocnění (zejména záněty), horečka, zranění (obličeje, hlavy), nemoci s agresivními projevy, bolesti hlavy, zápal mozkových blan, oční choroby, obličejové neuralgie .

 

______________________A______________________

-#~ˇ°-..__..-°ˇ~#-

\./

 

[{________}]

 

Velekněz

( The Hierophant )

 

 

B

         Býk     z5

( Taurus )

- druhé znamení zvěrokruhu -

 ( 21. dubna až 21. května )*

= 30° - 60° =

( Princ disků vzduch země

alternativně

Princezna disků země země )

B

Býk: V úplném kontrastu k Beranovi/Skopci je následující znamení: Býk je stálý, konzervativní a smyslný, protože spojuje všechny vlastnosti pevných znamení se znameními živlu Země. Toto znamení si váží poklidného, jistého a vždy stálého okolí a lpí na minulosti. Býci jsou „střízliví“ a prakticky založení a jsou zároveň jedním z nejproduktivnějších znamení. Býq je starým symbolem plodnosti („Zlaté Tele“). Lidé-Býci se rádi zabývají vytvářením věcí, které jsou užitečné (na rozdíl od Vah, pro které je Estetika vysokým Ideálem a proto jejich díla jsou velmi často zdánlivě nepraktická). Jemný smysl pro krásu a formu se v nich pojí s tvůrčími schopnostmi. Mnoho Býků má  umělecké nadání (obvykle všuck prakticky orientované). Jsou to všeobecně dobří pěvci (Býk ovládá hrdlo), ale najdeme mezi nimi i hrnčíře, sochaře, zahradníqy a jiná povolání, která mají co do činění s půdou. Věrnost a vyrovnanost jsou ctnosti tohoto znamení, umírněnosdt a odpírání i těch nejnutnějších změn jejich slabosdtí. Temperament tohoto znamení je často odrazem temperamentu jeho symbolicqého zvíředte. Býci působí většinou pasívně a spoqojeně. Snadno ale vzkypí hněvem, když je někdo ruší v jejich klidu. Podle astrologické tradice jsou podsadití, silní, mají silná ramena a zavalidtou šíji (případné odlišnosti od tohoto zjevu jsou u Býka jakož i u ostatních znamení způsobeny postavením jejich ostatních planet, domů a všech aspektů mezi všemi prvky nativního horoskopu. Některé změny zjevu a částečné změny fyziognomie lze též předpovídat nebo určit dle horoskopů pro jednotlivé roqy či období zrozencova živvoTa. Na každého působí stáří, ovšem jaqým způsobem se budou zrozencovy rysy vzezření i osobnosti vyvíjet dále lze vyčíst i z těchto horoskopů za současného sledování vztahů těchto horoskopu k radixu – tedy k horoskopu zrození (neboli horosqopu nativnímu). Jaqo smyslní lidé mají Býci rádi pěqné oblečení, šperqy a parfémy/parféme. Nezřídka se cítí být přitahováni luxusním, zahálčivým životním stylem/stajlem,.   

 

 

B

SYMBOL : Rohy býka (býk jako symbol plodivé síly a plodnosti). KRUH na němž leží POLOKRUH : Nad duchovním principem, který znázorňuje kruh (Slunce), stojí citově-duševní princip, který je zobrazen otevřenou, přijímající částí (číší) polokruhu (Měsíc, Luna).

 

ROČNÍ OBDOBÍ : Vrchol jara ("měsíc máj")

 

KVALITA : Žensky přijímající, JIN.

 

ŽIVEL : ZEMĚ. Setrvávající, pevná, konzervativní, spolehlivá, pomalá, melancholická .

 

PEVNÉ (fixní, stabilní) znamení (konsoliduje, konkretizuje a spotřebovává). Zůstat stát, trvání, vlastnit, pevnost, pomalost .

 

VLÁDCE/REGENT : Venuše – smyslnost, schopnost přijímat lásku, umění milovat, požitek, trvání, praktická krása, umění, pocit vlastní hodnoty, luxus, materialismus, stagnace . Užité umění, funkční , estetické, pohodlné a pěkné věci : ) .

 

PŘIŘAZENÍ K DOMU : 2.dům (stabilní dům). Majetek, nemovitosti .

 

PROTILEHLÉ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU : ŠTÍR.

 

POSELSTVÍ/KLÍČOVÉ VĚTY : Mám. Hromadím, ohraničuji území, „toto je mé, toto tvé. Do Tvého Ti nezasahuji ale jestli chceš něco mé, taq Tti to prodám. Ohraničuji swé části. Jsem stálý, pomalý, plynulý toq. Udržuji věci v chodu. Hůře reaguji na změny. Jsem koncepční vedoucí. Beran mi pomůže v náhlých situacích. Chci vlastnit a obklopovat se hezkými věcmi . : ) .

 

KLÍČOVÁ SLOVA : Jistota, stabilita, produkce.

 

Charakteristika  : Představuje hromadění a zachování sil. Po počátečním startu se příroda ve svém „kvetoucím úboru“ pozastaví, aby se mohla sama sobě obdivovat. Požívání, smyslnost a radost z „hmatatelných“ a smyslových věcí, to je „májové téma“. Vše kvete, voní, barvy jsou nádherné, májové noci stále delší a teplejší. „Máj je lásky čas“ Karel Hynek Mácha .

 

KLADY + : Realismus, drží se konkrétních věcí a dobrého jídla, vytrvalost, stálost, trpělivost, smysl pro formu, umění a sexualitu, smysl pro trvání věcí a situací, odolnost, smyslnost .

 

ZÁPORY - : Poživačnost, tvrdohlavost, strnulost, setrvávající v hněvu, konzervatismus, „jankovitost“, přivlastňování, materialismus, pohodlnost, závistivost .

 

TÉMA znamení Býka : Konsolidace, Jistota, Usedlost, Integrace do skupiny, Fyzické bezpečí, Orientace na tělo, Schopnost užívat si, Zhodnocování, Produktivita.

 

MOTIVACE znamení Býka : Praktický realismus, Materiální zajištění, Ochrana v rámci společenství, Stabilita, Hmota a trvalé hodnoty, Udržení a užívání dosaženého, Smyslová zkušenost, Život v těle, Majetek.

 

CÍL znamení Býka : Sociální řád a stabilní poměry vytvořené soudržností skupiny, Kulturní nebo etnická sounáležitost, Ohraničený revír, Zachování tradice, Platnost trvání a stálost, Plodnost.

 

UČEBNÍ ÚKOL : Rovnováha mezi udržením a opuštěním, Pocit vlastní hodnoty a na čem se zakládá, Osobní žebříček hodnot, Překonání ustrnulých zvyklostí, Ochota ke změně dosavadního stavu, Faktor nejistoty z budoucnosti.

 

MÝTICKÁ POSTAVA : Mínos. Bohatý a mocný krétský král.

 

NEMOCI znamení Býka OBECNĚ : Poruchy mezi přijímáním a vydáváním (Nadváha, hubenost. Může se projevit např. zácpa, která ovšem jako součást zažívacího traktu patří i ke znamení Panny), Poruchy v oblasti rozmnožování, Bolesti krku, chrapot, angína.

 

_

-

-_B_-

_

-

 

_-_

 

------------------------------h------------------------------

 

 


Zamilovaný

( The Lovers )

 

 

 

CC

         Blíženci     z5

( Gemini )

- třetí znamení zvěrokruhu -

 (22. května až 21. června)*

= 60° - 90° =

( Královna Mečů voda vzduchu )

 

C

Blíženci: Blíženci náležejí ke vzdušným znamením a jsou ovládáni Merkurem. Podle toho je jejich doménou racionální, logické myšlení a hromadění znalosTí. Spojení vzduchu s pohyblivým křížem (vysvětlivka: protilehlá pohyblivá znamení spojena mezi sebou v horoskopu úsečkami vytvářejí kříž. Tento kříž vytváří každá z triád znamení-tj. i spojením kardinálních a pevných znamení vzniqne obrazec kříže) se stará o to, že lidé narození v tomto znamení se nedají podmanit; Blíženci potřebují duševní svobodu : ) .  Blíženci jsou často strašně nedůslední. Mohou dnes zastávat jedno stanovisqo a zítra pravý opaq. Pro ně platí v prvé řadě diskuse a výměna myšlenek jako taqovvých a nikoliv konečný výsledeq. Na konqrétní závěry neqladou žádný důraz, poqud nezůstane duch v pohybu. Blíženci se časTo stávají spisovateli, řečníky, novináři, učiteli, sekretářqami, advoqáty nebo programátory. V každém případě si vybírají činnosdt, ve které mohou uplatnit swé duševní schopnosdti. Duševní neklid tohoto znamení se projevuje taqé na těle. Blíženci musí swou nervozidtu odstraňovadt tělesným pohybemMm. To se uskutečňuje většinou během nebo procházkami. Často můžeme slyšedt , že nejvhodnějším zvířeTem pro toto znamení by byla stále se kolíbající, věčně neklidná, žvanivá opice. Avšaq podle staré tradice jsou symbolem tohoto znamení Blíženci (jaqo 2 sourozenci nebo jaqo 2 sloupy-levý a pravý). Blíženci ztělesňují své základní rozpolcení: rozdělení mezi intelektem a pocitem. Blížencům je zatěžko vyjadřovat své pocity, poněvadž je obvykle okamžitě racionalizují. Jejich nálada se může stále a zdánlivě bezdůvodně měnit. Lidé narození v tomto znamení jsou duševně čilí a zběhlí v mnoha oborech. Často na ně ze všech stran doléhá „nebezpečí“, že se nesoustředí a že své cíle ztratí z očí  : ) .

 

 

C

SYMBOL : Dva sloupy, které symbolizují dualitu lidského vědomí. Římská číslice II . Mohou být pokládány za znázornění DVOJČAT, blíženců, za obraz rozdělení jednoty do dvojnosti navzájem se doplňujícího páru protikladů.

 

ROČNÍ OBDOBÍ : Pozdní jaro, přechod do léta (22. kwěten až 21. červen)

 

KVALITA : Mužsky aktivní, JANG.

 

ŽIVEL : VZDUCH. Čilost komunikace, spojení, intelekt, všestrannost, lehkost, sangvinický temperament .

 

PROMĚNLIVÉ, labilní znamení (zprostředkovává dál a vytváří -komunikační- přechody) . Nechat dění volný průchod, přizpůsobit se, hledat nové, zajímat se, učit se nebo učit .

 

VLÁDCE/REGENT/DISPOZITOR : MERKUR. Rozum, schopnost učení, myšlení, všestrannost, dohazování a obchodování, diskuse, rozptýlenost, povrchnost . „Komunikuji, dovedu se vyjádřit „ .

 

PŘIŘAZENÍ K DOMU : 3. dům (labilní, proměnlivý dům). Literatura, cestování .

 

PROTILEHLÉ ZNAMENÍ ve zvěrokruhu : STŘELEC

 

POSELSTVÍ/KLÍČOVÉ VĚTY : Myslím. „Jsem schopen dělat mnoho věcí najednou. Zajímá mě hlawně povrch. Jsem „do větru“. Podstata věcí mě až taq nezajímá.“ Rozptýlení se, pohyb, krátké cesty . : )) .

 

KLÍČOVÁ SLOVA : Intelekt, rozmanitost. Literatura, komunikace (např. internet, mob. telefony. etc.), jazyky, vyučování, učení se : ) .

 

Charakteristika znamení Blíženců : Blíženci jsou znamením myšlení a komunikace. Jejich vládcem je Merkur představující rozum a intelekt i verbální komunikaci . V období mezi koncem května a koncem června je příroda ve „stálém pohybu“, jako by se neustále tázala: „A co je nového ?“ . Toto znamení je typické pro navazování kontaktů, komunikaci, nápady a mezilidská setkání . Neboť ne pouhá naše existence a vlastnictví, ale teprve kontakt a setkání s jinými nás činí lidmi .

 

KLADY + : Aktivní, schopnost se přizpůsobit, společenskost, ochota, sdílnost, šikovnost, zvídavost . Zajímá se o všechno, potřebuje neustálou změnu, je komunikativní.

 

ZÁPORY - : Nedůslednost, nestálost, rozptýlenost, neodporování, nervozita, upovídanost, nespolehlivost .

 

TÉMA znamení Blíženců : Rozšíření sféry prožívání, Touha po vědění, Rozvíjení intelektu, Logika (učitelská), Jazyk, Komunikace, Zkušenost s protiklady.

 

MOTIVACE : Touha po poznání, Mnohostrannost, Nevázanost, Žít s rytmem doby,

Chápat svět pomocí intelektu, Kategorizovat a systematizovat, Ujištění prostřednictvím informace, Hovořit o věcech.

 

CÍL znamení Blíženců : Přijímat dojmy ze všech stran, Učit se,pojmenovávat, rozlišovat, Schopnost abstrakce, Neutralita,objektivita a tolerance, Smiřování protikladných mínění, Osvobození od definitivnosti a vazeb, Vytvořit komunikační kanály a prostředky.

 

UČEBNÍ ÚKOL znamení Blíženců : Omezení zájmových oblastí a hluboký přístup, Vztah mezi intelektem a citem, "Hlas srdce", Konfrontace s druhým dvojčetem (uvnitř sebe sama).

 

NEMOCI Blíženců OBECNĚ : Onemocnění dýchacích cest a vodivých drah v těle : nervů, lymfatických uzlin a drah, cév.

 

________________C________________

_________________________________

 

Vůz

( The Chariot   )

 

 

 

D

         Rak     z5

( Cancer )

- čtvrté znamení zvěrokruhu -

 (22. června až 22. července)*

= 90° - 120° =

( Král Pohárů oheň vody )

 

 

 

D

Rak : Rak je druhé základní a zároveň první vodní znamení. Spojuje proto silné sebezachování základního znamení se silnými city, jemností a citlivostí Vody. Tento kontrast je ztělesňován symbolickým zvířetem tohoto znamení, rakem, jehož měkké, masité tělo pokrývá tvrdá schránka. Rak je ztělesněním soucitu. Slučuje v sobě nejlepší stránky pečlivé „mateřskosti“, skrývá své pocity, ale často za maskou, která zapírá jeho měkký vnitční život. Lidé – Raci jsou zranitelní a snadno urážliví. Důvěřivá maska, kterou na veřejnosti ukazují, je má chránit před drsným životním bojem. Když je něco vyvede z míry, stáhnou se Raci ještě dále do své „ulity“, ale vyjedou i kousavě po ostatních, stejně jaqo rak chňape svými ostrými klepety. Raci mívají silné citové výkyvy, bojují ale tvrdě a dokonce nemilosrdně, když přijdou na o, aby obhajovali svou rodinu nebo blízké přátele. Raci jsou uznáváni jako dobří otcové a matky rodin. Potřebují domácí pohodu, aby se cítili dobře. Pokud mají pevné útočiště, do kterého se mohou vždy uchýlit, aby si odpočinuli, jsou připraveni odvážit se do světa, aby hráli základní roli, danou jim jejich znamením. V lékařské astrologii jsou Rakům přisuzovány poruchy v trávení a nemoci z nachlazení. Od pradávna ovládádá Rak všechna místa, která leží v blízkosti vody. : ) .

 

 

 

D

SYMBOL : Račí klepeta nebo také dvě spirály, které symbolizují vycházející a zapadající Slunce . Krab . Původ znaku je dále zkoumán .

 

ROČNÍ OBDOBÍ : Začátek léta (od 22.června do 22. července).

 

KVALITA : Žensky přijímající, JIN (jin znamená také "ticho, vnitřní zření").

 

ŽIVEL : VODA. Hledání hloubky, city všech stupňů, „uvázat se na někoho, plakat“, melancholie až flegmatismus . : ) .

 

KARDINÁLNÍ (v chod uvádějící) znamení. Dává podněty, plodit, porodit, čerpat z plnosti citů, ovládat city .

 

VLÁDCE/REGENT/DISPOZITOR : Měsíc (Luna). Cit, poskytovat ochranu a chtít být ochraňován, domovv, účast, instinkt, zvyk, vazba na minulost, citlivost, plodnost, ženskost, nálada, starostlivost, uvázat se na někoho ( ženský princip ), zasněná, pomalost, ovlivnitelnost .

 

PŘIŘAZENÍ K DOMU : 4.dům (kardinální dům). Domov, rodina, citové zázemí . :o)

 

PROTILEHLÉ ZNAMENÍ ve zvěrokruhu : KOZOROH

 

POSELSTVÍ/KLÍČOVÉ VĚTY : Cítím. Proto si vytvářím skořápku abych vydržel do té doby, až se bude zdát, že jsem velmi pevný. Bojuji o svoji rodinu a domov – skořápku. Jsem proměnlivý ( podle okolí ), neumím důsledně útočit a když, taq se hned leknu a zacouvám.

 

KLÍČOVÁ SLOVA : Ovlivnitelnost, zachovávání. Rak, citlivost, jemnost, měkkost, bázlivost, rodina, náladovost.

 

Charakteristika znamení Raka : Po slunovratu, koncem června a v červenci, nastává čas plodnosti přírody. Rak ztělesňuje ženskost a protiklad moci mužského ducha. Zde vládnou bohyně, velká a hluboká pramatka, tedy ženská přijímající moc, která nás rodí, živí a ženským způsobem chrání, avšak ráda též váže na sebe : ) . Hlawní ženský princip horoskopu .

 

KLADY + : Vnímání, plodnost, početí, přijímání a ukládání všech životních dojmů, kreativní fantazie, paměť, pozorovací schopnost, schopnost lásky, smysl pro rodinku, ochota pomoci, přítulná, sentimentalita, rozvážnost, potřebuje žít vlastním vnitřním rytmem .

 

ZÁPORY - : Ovlivnitelnost, náladovost, bojácnost, pomalý/á, podléhá citům, chce jiné swými city ovlivnit, choulostivá, nedůtklivý .

 

TÉMA znamení Raka : Rozvíjení citu, Emoce,pocity,tvořivost,fantazie, Prvotní duševní chaos, Zrod věcí, kreativita .

 

MOTIVACE : Přijmout a proměnit v city co nejvíce vnějších dojmů, "Prociťovat svět", Pocit jistoty a duševního bezpečí, Ochrana, Mateřská péče a výživa.

 

CÍL znamení Raka : Zakoušet rozmanitost, hojnost a proměnlivost citového světa, Dosahovat duševní rovnováhy uprostřed rozmanitých nálad, Rozvíjení soucitu, Osobní prožívání času.

 

UČEBNÍ ÚKOL znamení Raka : Samostatnost v jednání, Otevřené prosazování, Oddělení od matky, příp. mateřské symboliky.

 

NEMOCI znamení Raka OBECNĚ : Poruchy v zažívacím traktu (trávení), poruchy v hospodaření s tekutinami (edémy), záněty sliznic.

 

_______________D________________

________________________________

 

 

E

         Lev     z5

( Leo )

- páté znamení zvěrokruhu -

 (23.června - 22.srpna)*

= 120° - 180° =

( Princ Holí vzduch ohně

alternativně

Princezna Holí země ohně )

 

 

E

Lev : Jako ohnivé znamení, kterým vládne Slunce a které je symbolizováno králem zvířat, je toto znamení zvěrokruhu nejegocentričtější, nejpyšnější a nejvíce se chvástající. Lvi ve svých historkách téměř vždy „přehánějí“ a nadsazují ovšem s dobrým výsledkem zaujetí a pobavení blízké společnosti. Lev někdy dokonce takto mluví i ke zcela neznámým sobě lidem, s téměř týmž účinkem. Toto lehké navazování kontaktů s novými lidmi je Lvu též vlastní. Lev v příznivém případě tvoří ( např. jako Piccaso ), jsou umělecky nadáni, temperamentní, velkorysí, upřímní, dobrosrdeční

( v rámci svého egoismu a ješitnosti je pro ně nepřijatelné, aby nebyli oblíbeni a zejména obdivováni ) a s přirozeným talentem vládnout, mohou Lvi snadno sklouznout do přílišné ješitnosti a marnotratnosti a zaměřit se pouze na to, aby byli za každou cenu nápadní svým nesrovnatelným Já. Lvi potřebují publikum. I klidní zástupci tohoto znamení chtějí dělat dojem a zaměřit své vlastní chování podle toho, jak se bude odrážet v reakci jejich vlastního publika. Mýtus Lva je mýtus krále zvířat, avšak u každého skutečného království stojí proti vlastní moci povinnosti a závazqy. Egocentrický Lev se musí učit sociální zodpovědnosti. To může znamenat, že uznává nutnost vnitřní přeměny, ale tomuto svévolnému znamení bývá obzvláště zatěžqo se změnit. Lvi nejsou v lásce ani v práci jednoduchými partnery. Sotva se dokáží vyrovnat s omezením jaqéhokoli druhu, kvetou a „vzkvétají“, ale jen když se jim nechá co možná největší volný prostor. Ideální oblastí uplatnění pro narozené ve znamení Lva je herectví, režie a můžem je najít i v okruhu výtvarných umění . Praví Lvi se rádi předvádějí krásně zbarveným oblečením, přičemž dávají přednost barvě zlaté a odstíny červené ( Oheň ). Podle astrologického podání bývají dobře stavění a někdy zrzaví ( vlasy plavé, blond, zrzavé a zejména jejich barevná „směs“ bývá typickou i u znamení Berana. Typickým příkladem této barvy vlasů je např. velitel oddílů bělošských armád při jejich (ne)slavné porážce indiány u Wounded Knee ). Z lékařského hlediska bývá toto znamení uváděno ve spojitosti s potížemi srdce a krewního oběhu .  : ) .

 

 

 

 

E

SYMBOL :  Lví hříva . Had, jako starý symbol Slunce. Symbol by se dal též připodobnit k ocasu lva.

 

Roční období : Vrcholné léto (23. června až 22.srpna)

 

KVALITA : Mužský, aktivní, JANG.

 

ŽIVEL : Oheň . Pohyblivý, cílevědomý/á, egocentrický/á, rozhodný/á, temperamentu až cholerického . : ) .

 

Pevné , fixní (stabilní - zhodnocující, konsolidující, upevňující) znamení . Podržet, vlastnit, trvání, pevnost, důstojnost, pohodlnostTt. : )) .

 

Vládce/Regent/Dispozitor: SLUNCE . Mužnost, „lví povaha“, tvoření, životní síla, vyzařování, osobnost, autorita, pýcha, plýtvání, přehánění, soustředění moci (ženy i muži) . : ) .

 

Přiřazení k domu : 5. dům (stabilní dům) . Lásky, koníčky, flirtováni, děti, hry .

 

Protilehlé znamení ve zvěrokruhu : Vodnář .

 

Poselství/Klíčové věty : Jednám./Vyjadřuji své city . Rád se předvádím, mám charisma, přirozené dispozice k wládnutí a proto mohu být dobrým vládcem. Jsem ale i líná kočka – šelma, vyhřívám se u krbu, ale když dostanu chuť, „sbalím se“ a uvidíte mě až ráno. Jsem srdečný . Jsem vznešený až velikášský. V horoskopu státu považujeme za Lvy jeho představitele : )) .

 

Klíčová slova : Živost, sebedůvěra, aktivita . Přátelé, lásky, flirt, herectví, režie, divadlo, prezentace na venek. Umírněná, „příjemná“ expanze .

 

Charakteristika znamení Lva : Lev je znamením ohně a představuje energii klidu . Toto znamení je symbolem srdce a velkorysosti v dobrém i špatném, pevnosti a síly osobnosti .

Síla záření Slunce má v srpnu v sobě něco vskutku královského a nádherného . Nebe je většinou jasně modré, barvy přírody jsou jasné a klidné, cítíme že než léto skončí, vyzařuje sílu a klid . Sem patří kreativita člověka a jeho radost ze žiwotTta. : ) . Hlawní mužský prvek horoskopu .

 

KLADY + : Egocentrická lvice, egocentrický lev. „Rozděl a panuj.“ . Cílevědomost, tvořivost, schopnost nadšení, organizační talent, sebejistota, velkorysost, orientován/a na budoucnosdt, podnikavost, ohnivost, impulsivní chování (ženy i muži), hrdá/ý, důstojná/ý, vznešená/ý, přímá/ý, společenská, společenský . : () () () () () () () () () () () () () () () . .. .     .

 

ZÁPORY - : Pyšná/pyšný, jednostranné zaměření na sex, xxxAroganzza x!x , pohodlnostTt, chtít ovládatTt jako Lev svoji „smečku“, náruživá/ý v zábavách a potěšeních, vznětlivá/vznětlivý, ona chce imponovat ( on taky ), Lvi a lvice jsou vedeni pudy, domýšlivost, přezíravostTt. : ))) ) .  

 

Téma znamení Lva : Konkrétní jednání, Převedení v čin, Vyjádření citu, Sebevyjádření.

 

Motivace znamení Lva : Aktivní jednání, Uznání a potvrzení, Neomezená seberealizace.

 

Cíl Lva : Rozvoj osobnosti, Schopnost jednat, Sebevyjádření.

 

Učební úkol Lva : Rozvíjet sebejistotu, vnitřní autoritu, autonomii a vnitřní klid. Vědomé, plánované jednání.

 

NEMOCI znamení Lva obecně : Onemocnění srdečního a oběhového systému (obvykle vysoký, někdy a spíše u žen tohoto znamení, nízký tlak) (infarkt, onemocnění krewního oběhu, onemocnění páteře a míchy).

 

 

_________________E__________________

__________________________________

 

Poustevník

( The Hermit )

 

 

F

         Panna     z5

( Virgo )

- šesté znamení zvěrokruhu -

 (23. srpna - 22. září)*

= 150° - 180° =

( Královna Disků voda země )

 

 

F

Panna : Klíč k pochopení tohoto znamení spočívá v postavě Panny Marie, která zde všaq není pasívní a slabá, nýbrž příbuzná „Matky Země“, staré bohyně plodnosti. Z tohoto pohledu je Panna čistá, ale zároveň silná, životodárná, „uzdravující“ a mocná. Může to být jedno z nepraktičtějších a nejproduktivnějších znamení horoskopu/zvěrokruhu. Lidé ze znamení Panny jsou ochotni obětovat swé vlastní zájmy, aby mohli splnit jim svěřené úkoly. Jejich život se točí kolem sloužení a obětování. (zdravotní sestřička, humanitární pracovnice, práce s dětmi, jeptiška, etc. ). Vláda Merkura  propůjčuje tomuto těžkopádnému znamení schopnost jasně analyzovat, což je rozhodující pro dosažení jeho praktických cílů. Lidé ze znamení Panny jsou často hrozní puntičkáři, zaměření na čistotu a pořádeq, a neschopní dát volný průběh spontánnosti a zamtku. Jejich dobrosrdečná ochota pomáhat je přivádí do nebezpečí, že budou zneužíváni jinými, kteří jsou sami líní pustit se do práce ( Panna je například vhodnou partnerkou pro Štíra – dává mu to, co mu schází. Štír, jaq je ovšem v jeho povaze, může takovouto Pannu zneužívat. V dobrém je to určité „škádlení“ v partnerském vztahu, ve zlém je to zneužívání až do bodu, dokud si Panna neuvědomí, že ji toto může poškozovaT). Mnoho lidí ze znamení Panny jsou rozenými byrokraty. Ve společnosti jsou spíše ostýchaví a neodváží se dávat najevo swé opravdové pocity. Mají sklon odporovat všemu, co se neslučuje s jejich úzkými představami o u uznávaném pořádku a jejich očekáváními. Kladou velmi vysoká měřítka a dovedou být příliš kritičtí. Vůči ostatním působí proto často snadno urážlivě, čímž si sami podkovávají víru v sebe sama ( Panny se snaží dobře zařadit do předem zanalyzovaného prostředí – pracovní kolektiv, domov, atd. –a mají strach, že se jim to nepodaří ). Panny by se měly snažit nahradit perfekcionismus citem pro možné. : )) .

 

 

 

F

SYMBOL : Znak pro Pannu vzniká z "m" - symbolu pro velké podzimní souhvězdí. K tomuto "m" se v astrologickém symbolu pro znamení Panny připojuje kruh jako symbol věčného, nehynoucího žiwota a jeho koloběhu. „M“ s ocáskem dolů . Také se tato část symbolu dá vykládat jako symbolické vyobrazení "nohu přes nohu", narozdíl od Štíra, kde je jeho "osten" vytrčen přímo do prostoru.

 

ROČNÍ OBDOBÍ : Pozdní léto (23.srpna až 22. září) - "babí léto".

 

KVALITA : Žensky přijímající, JIN.

 

ŽIVEL : ZEMĚ. Setrvávající, pevná, konzervativní, spolehlivá, pomalá, melancholická .

 

PROMĚNLIVÉ, pohyblivé, přizpůsobující se znamení. Nechat dění volný průchod, přizpůsobitTt se, hledat nové, zajímat se, učit se, pracowadT : )) .

 

VLÁDCE/REGENT/DISPOZITOR : Merkur . Šikovnost, rozum, schopnost učení, střízlivost, zájem, kritika, ekonomie, rozbor . Umožňuje schopnost více změn, než u ostatních „pevných“ znamení, zejména u býka : ))) . Rychlost, pulzování. Umožňuje jít do větší hloubky analýzy. Chybí však zde vzlet blíženeckého Merkura. Jedná se tedy o analýzy přízemní : ) .

 

Přiřazení k domu : 6. dům (labilní/proměnlivý dům). Práce která Vás živí, zaměstnání. Zdraví .

 

Protilehlé znamení zvěrokruhu : RYBY

 

Poselství/Klíčové věty : Pozoruji a analyzuji./Zařazuji se. Užívám si pořádku. Využívám, extrahuji z „kaše“ co je mi potřeba. Absorbuji, sbírám informace, analyzuji, kritizuji. Odhazuji vše, co mi potřeba není. Třídím, škatulkuji . Za každým chodím, zavírám kohoutky, zhasínám, šetřím.

 

Klíčová slova : Ovládání dojmů, přizpůsobení. Panna . Puntičkářství, čistotná/čistotný; odstup .

 

Charakteristika znamení Panny : Ještě než dojdeme k „rovnodennosti“, setkáme se se znamením Panny. Léto se chýlí ku konci, Slunce září slaběji, přichází nádherné období „Babí léto“. Je nutné skliditTt  úrodu a uložitTt patřičné zásoby na zimMmu. Pilná práce se dočká odměny. V tomto znamení vládne pořádek, pečlivost, střízlivost, kritičnost a  zdravý pud sebezáchovy. I služba jiným (např. zdravotní sestra nebo jeptiška), pomoc a léčení jsou zde „doma“ . : ))) )) ) .

 

KLADY + : Šikovnost, má v oblibě pořádek, je důkladná, systematická, logika, schopnost kombinace , rozum, jemná citlivá vnímavost duševní i tělesná (taq to znám teda asi nějakou „jinačí“ Pannu : ))) ) . ), střízlivost, spolehlivost, přesná, skromná, pilná, snaživá, věcnost, zajímá se o péči o zdraví ( žena i muž ) : ) .

 

ZÁPORY - : Puntičkářství, kritizování, malichernosti, konzervativnost, spořivost, strnulost, bojácnost, choulostivostTt, požadující jistotu a bezpečící : )) .

 

TÉMA : Přizpůsobení a podřízení okolním podmínkám, Sebeomezování, Stanovení priorit, Pragmatická orientace, Ekonomičnost a chytrý předpoklad.

 

MOTIVACE : Vymezení osobních hranic, Co nejlepší využití okolních podmínek,

Interakce mezi jedincem a okolím, Přizpůsobit se a zařadit se, Ovládání každodenního života.

 

CÍL : Hierarchie soužití, Jistota skrze zařazení, Inventura dovedností a jejich zhodnocení, Duševní zvládání dojmů, Vztah těla duše, Zdraví.

 

UČEBNÍ ÚKOL : Zakoušení lidských hranic, Správný poměr mezi přizpůsobením a sebevyjádřením, Důvěra v život, "Moudrost nezabezpečeného života", Strach z rozkladu, chaosu, nejistoty.

 

NEMOCI Panny Obecně: Poruchy v příjmu a zpracování potravy, průjmy nebo zácpy, nedostatek enzymů.

 

. --->  F  <--- .

 

 

°

.)_(.

.______________________.

._______________________________________________________.

 

Poznali jsme již šest znamení, teď se seznámíme s druhou půlí zvěrokruhu,

jejíž znamení stojí v protikladech ke znamením první půle.

.____________________________________________________________.

)    ________________________________________________________    (

)____________________________________________________________(

 

 

G

         Váhy     z5

( Libra )

- sedmé znamení zvěrokruhu -

 ( 23.září - 22. října )*

= 180°- 210° =

( Král Mečů oheň vzduchu )

 

G

Váhy : Váhy chápeme nejlépe jaqo misky vah, jež jsou symbolem tohoto znamení. Jejím pravzorem je váha, na níž egyptští bohové „vážili“ duše zemřelých. Podle toho jsou Váhy znamením, které tráví svůj žiwot tím, že zvažují mezi sebou různé možnosti. Jen málo znamení si taq dobře uvědomuje různé možnosti volby. Lidé ve znamení Vah jsou často brzděni nerozhodností: cítí se neschopni učinit nějaké rozhodnutí a tím se orientovat ve vzniklé pasívnosti. Mnozí řeší toto dilema tak, že se rozhodnou a svého rozhodnutí se drží, i když toto nebylo to optimální řešení a to ze strachu, že by se museli znovu rozhodovaT. V ideálním případě berou lidé ve znamení Vah na sebe roli urovnat odpovídající si možnosti a hledat kompromisy. Jako vzdušné znamení mohou Váhy použít svou duševní pohyblivost k tomu, aby pomáhali při řešení těchto konfliktů. Toto znamení je ovládáno Venuší a usiluje o navazování harmonických, vyrovnaných partnerských vztahů. Štastná přátelství jsou pro lidi ze znamení Vah taq důležitá, že určité pocity (např. zlobu a vztek) raději potlačí, než aby je dali partnerům najevo ( Váhy prokazují světu „mamutí“ službu tím, že stále mentálně i swým chováním vyrovnávají všechny konflikty ve swém okolí. Tuto službu netřeba přeceňovat, ale bez Vah by asi svět skončil ve válce. Váhy jsou nejlepší diplomaté ). V kolektivu lidé ze znamení Vah se projevují ze své nejlepší stránky. Jsou to rození diplomaté, kteří dokonce dají dohromady nepřátele, aby se usmířili. Svých uměleckých schopností využívají k tomu, aby si kolem sebe vytvořili vkusné okolí ( „estetika pro estetiku“ ). Paradox tohoto znamení spočívá v tom, že ve stále se měnícím světě usiluje o harmonii. Lidé ze znamení Vah se musí učit být flexibilní a musí poznat, že existence ostatních 11 měsíčních znamení jim zaručuje udržení swého okolí pod kontrolou. : )) .

 

G

SYMBOL : Váha jako symbol odvažování, poměřování, spravedlivého, vyváženého úsudku a rovnováhy sil. Oblouček a pod ním vodorovná čárka .

 

ROČNÍ OBDOBÍ : Začátek podzimu (23. září až 22. října)

 

KVALITA : Mužsky aktivní, JANG .

 

ŽIVEL : VZDUCH. Čilost, komunikace, spojení, intelekt, všestrannost, lehkost, sangvinický charakter .

 

Kardinální ( v chod uvádějící ) znamení . Dát impuls, chtít působit na okolní svět, dávat zejména myšlenkové podněty a diplomatické : )) .

 

Vládce/Regent/Dispozitor: Venuše . Harmonie, vnímání lásky, umění milovat, spojit co se k sobě hodí, vyhledat svůj protějšek, krása, umění ( estetika pro estetiku, velké uspokojení z estetických věcí a z estetického chování ), vědomí vlastní hodnoty, luxus : ) . Krásno, abstraktnější umění .

 

Přiřazení k domu : 7. dům ( kardinální dům ) . Partnerství. Jako magnet funguje pouze nerovnovážný svazeq.

 

Protilehlé znamení ve zvěrokruhu : Skopec.

 

Poselství/Klíčová věta : Setkávám se s druhými lidmi./Odvažuji a vyrovnávám.

 

Klíčová slova : Setkání, vyváženost, spravedlnost, estetika . Nerozhodnost při zatížení jedné strany, silná reakce, stress.

 

Charakteristika znamení Vah : Váhami začíná druhá půle astrologického roku ( astrologický rok tedy začíná v první jarní den, prvním stupněm zvěrokruhu, začátkem znamení Berana/Skopce, jak jsme již poznamenali ) . : )) . Podzimní čas přináší s sebou uklidnění , soulad a moudrost. „Sklizeň je pod střechou“, zásoby jsou uloženy, přichází čas dožínek, slavností a radosti. Zářícímu Slunci ubývá na síle, noci se prodlužují, stromy se barví nejkrásnějšími barvami. Na počátku znamení Vah panuje rovnodennost. Stejně dlouhá noc a den  se dají přirovnat k vyrovnanému a rovnocennému páru, k partnerům, k muži a ženě. Takovýto vztah totiž mají zrozenci znamení Vah k partnerským vztahům. I zvěř v přírodě si hledá partnera : )) )) )) ) .

 

KLADY + : Smysl pro umění, diplomacii, smysl pro krásu, otevřenost , chápavost, nadšení, jazykové a vyjadřovací nadání, laskavost, přátelskost, takt, společenskost : ) . schopnost budit sympatie a schopnost vnímat sympatie : ) .

 

ZÁPORY - : „hrát divadlo“, povrchnost, nerozhodnost, upovídanostTt, rozvláčnost, domýšlivost, nesamostatnost – touha po partnerovi/partnerce, samolibostTt, tendence vyhnout se konfliktům za každou cenu : )) .

 

Téma : Setkávání s lidmi a ideami, které doplňují a rozšiřují vlastní osobnost; Rovnováha sil, Touha po spravedlnosti, Hledání dokonalosti, Umírněnost v pudové oblasti.

 

Cíl : Schopnost setkávat se, Inspirace zvenčí, Interakce mezi lidmi, Partnerský vztah, Dokonalá estetická forma.

 

Učební úkol Vah : Forma versus obsah, Ideál versus realita, Vlastní prosazení versus snaha o harmonii, Potřeba kontaktu versus osobní nezávislost, Síla rozhodnout se.

 

NEMOCI Vah Obecně : Poruchy rovnováhy, onemocnění ledvin a močového měchýře.

 

 

 

________________G________________

__________________________________

 

Smrt

( The Death )

 

 

 

H

        Štír     z5

( Scorpio )

- osmé znamení zvěrokruhu -

 ( 23. října - 21. listopadu )*

= 210° - 240° =

( Princ Pohárů vzduch vody )

 

H

Štír : Štír je znamení nejvíce zahleděné do sebe. Jeho symbolem je štír, zvíře, které rádo žije ve tmě a dovede silně bodat, když ho někdo ruší v jeho klidu. Působením Marsu se intenzívní pocity tohoto znamení stávají tvrdohlavějšími, zatímco Pluto je stupňuje až k posedlosti a pevná kvalita je tlačí do nepoddajné formy. Typy ze znamení Štíra se zajímají často až vášnivě o nějakou věc, kterou sledují se smrtelně vážným nasazením ( např. Magii ). Lidé narození v tomto znamení instinktivně vědí, co je správné a co je nesprávné a i když se jejich pocit neshoduje vždy s běžnou morálkou, působí přesto jaqo mocný osobní popud. Lidé ze znamení Štíra se dovedou vážně zamilovat, dovedou ale taqé potají, když jim někdo ublíží nebo je odmítne, po celé hodiny spřádat hořké plány odplaty. Zajímají se obvykle o vše, co je záhadné, tmavé a skryté, z čehož vyplývá celá paleta činností, kterým dávají přednost. Taq se z nich často stávají psychologové, terapeuti, archeologové, historici, léčitelé, horníci, speleologové, astronomové, detektivové, nebo se obracejí k tajuplným náboženským kultům nebo obskurním politickým skupinkám. Problémy řeší Štír nejraději vše rozvracejícími, stoprocentními změnami. Jeho barwy – červená (mars) a černá(pluto) jsou barwy anarchistické vlajky. Velqou slabostí tohoto znamení je jeho nepohyblivost a odpor ke změně. Jeho síla spočívá v energii vášnivě se do něčeho pouštět. O).

 

H

SYMBOL : Štír jako smrtící živočich. V mytologii je symbolem smrti a zmrtvýchvstání ( srov. egyptský skarab ). K symbolu "m" pro velké podzimní souhvězdí byl připojen štírův ocas, nebo žahavý šíp, žahavý osten .

 

Roční období : Podzim ( 23. října až 21. listopadu )

 

 

živel : VODA. Hledání hloubek, škála citů, cítit, toužit, lpět na něčem, plakat, obnovení věčným koloběhem vody, člověk „pod tlakem“ .

 

Pevné, fixní, konsolidující,upevňující znamení. Podržet, vlastnit, trvat, pevnost, pomalost .

 

Vládce/Regent/Dispozitor : PLUTO, vedlejší vládce MARS. Pluto : Proměna, moc, prainstinkt, regenerace, krize, sugesce, ovlivnění, sexualita, kontrola, donucení .

 

Přiřazení k domu : 8. dům ( stabilní dům )

 

Protilehlé znamení : Býk .

 

Poselství/Klíčové věty : Zavazuji se ideji./Vážu se na představy, cíle a lidi. Vidím pod povrch věcí.

Jsem silně sexuální. Princip transformace. Rozpouštění podstaty. Jsem Orel. Mám intuici. Buď a nebo. Život nebo Smrt. Potřebuji extázi, orgasmus, malou smrtT. : )) .

 

Klíčová slova : Vazba, zakotvení; zemři a povstaň .

 

Charakteristika znamení Štíra : V antické mytologii se zobrazuje Štír také jako orel a had, což velmi dobře vyjadřuje škálu citů od zdola až nahoru, kterou vyjádřil J.W. Goethe slovy : „K nebi plesající, k smrti zarmoucen“. Znamení Štíra symbolizuje dychtivost po výškách a hloubkách a po duševním procítění dvou pólů poznání : duchovna a sexuality . V této době začíná zimní spánek přírody, dá se říci, že příroda umírá . Noci se prodlužují, počasí je nepříjemné, nebe je většinou tmavé, zatažené a skučí vítr . Takováto scenérie probouzí citové touhy a přináší smutnou a trudnomyslnou náladu. Vynořují se strach a úvahy o Smrti : ) .

 

KLADY + : Pud sebezáchovy, citová hloubka, citová vůle, věrnost, odvaha se obětovat, nezávislost spojená se závislostí na někom, bystrost, paměť, loajalita, pohlavní pud, houževnatost, chtít přijít věci na kloub, schopnost regenerace .

 

ZÁPORY - : Výbušnost, zlost, náladovost, mít v moci, uvázat se na někoho, schopnost jiné zraňovat. Jsou-li jeho city zraněny, paq setrvává v bolesti , na základě citové bolesti schopen pomsty a nenávisti . : )) .

 

Téma : Obětování osobnosti ve prospěch přežití, případně udržení rodu. Fixovanost na jedno téma,

Představy mají řídit skutečnost, Touha po překonání starého, přežitého; Zrození nového, proměněného; Transformace .

 

MOTIVACE : Uskutečnění představ, Sklon k extrému a k perfekcionismu, Hledání nejzazších možných hranic zkušenosti .

 

Cíl : Duchovní překonání smrti, Upsat se nějaké věci nebo myšlence, Zajistit zachování druhu nebo rodu (klanu).

 

Učební úkol : Zkušenost vlastní bezmoci v konfrontaci s nepřetržitým tokem života, Poznání mezi realitou a představou .

 

 

______________________H_______________________

 

 

Umění

( The Temperance )  

 

 

I

        Střelec     z5

( Sagittarius )

- deváté znamení zvěrokruhu -

 ( 22. listopadu - 20. prosince )*

= 240° - 270° =

( Královna Holí voda ohně )

 

 

I

Střelec : Lukostřelec zastupující toto znamení je Kentaur, bájná postava se spodní částí těla koně, zatímco trup, hlava a ruce jsou lidské. Z toho můžeme usuzovat na komplikovanou povahu, která spojuje zvířecí s lidským, tělesné s duševním. Vlastní úloha Střelce spočívá v usmiřování těchto protikladů. To paradoxní v jádru tohoto znamení se však nedá snadno objevit. Projevuje se pouze formou náhle vzplanuvšího a rychle se měnícího nadšení. Kombinace pohyblivosti a ohně způsobuje, že Střelec je welmi vrtqavý. Často se vzdává svých plánů dříve, než je splní. V tomto powahovém rysu se rovná letícímu šípu. Být na cestě k něčemu je pro něj důležitější, než samotné dosažení něčeho. Ve znamení Střelce se podnikají dlouhé cesty, ať jsou duševní, spirituální nebo tělesné. Protože je Střelec ovládán Jupiterem, vládcem moudrosti, rovnají se tyto cesty Střelce často idealistickým výzkumným cestám v oblastech náboženství, filozofie nebo umění. Cílem je dále vzdělávat ducha. Někdy se jedná také o fyzické cesty, neboť Střelec má chuť k cestování. Smyslem jeho cest je vždy hledání pravdy. Přitom se však Střelec musí učit, že pravda – stejně jaqo letící šíp –se nedá snadno polapitTt. Velká síla tohoto znamení spočívá v jeho optimismu a jeho schopnosti nadchnout se. Jeho slabou stránkou jsou jeho nedokončeně vypěstované praktické činy. Avšak je-li víra Střelce dostatečně silná, nebude si muset dělat starosti s materiálním úspěchem . : ) .

 

 

I

SYMBOL :  Šíp lukostřelce .Šíp jako symbol touhy povznést se nad pozemskou vázanost a problematiku a zamířit k vyššímu, dokonalejšímu světu, který symbolizuje nebe . Původně okřídlený Kentaur jako obraz vyššího člověka, který se pokouší osvobodit od své instinktivní přirozenosti.

 

Roční období : Pozdní podzim ( 22. listopad až 20. prosinec ) .

 

KVALITA : Mužsky aktivní, JANG .

 

ŽIVEL : Oheň. Pohyblivý, směřující k cíli, egocentrický, rozhodný, vzrušený extrovertní, idealistický .

 

Labilní, proměnlivé, připodobňující znamení . Nechat být, přizpůsobit se, hledat nové, zajímat se .

 

Vládce/Regent/Dispozitor:: Jupiter , vedlejší vládce Neptun . Vládce Jupiter : Rozšíření, vývoj, optimum, zralost, pochopení, náboženství, nadšení, velkorysost, spokojenost, štěstí, smysl dění, samolibost, pocit nadřazenostTti . : ) . Nejvyšší bůh, guru .

 

Přiřazení k domu : 9. dům ( labilní, pohyblivý dům ) . Cestování, právo .

 

Protilehlé znamení ve zvěrokruhu : Blíženci .

 

Poselství/Klíčové věty : Rozumím./Chápu. Jsme střelec a kladu důraz na vyšší hodnoty.

 

Klíčová slova : Syntéza, pochopení, naděje, expanze . Duchovno, hluboké myšlenky, dlouhé cesty, náboženství, filosofie, vyšší ideje. Hloubka s porozuměním.

 

Charakteristika znamení Střelce : Střelec hledá smysl života. Jeho střela míří do dálky . Nastává doba stagnace přírody . Příroda spí a člověk s ní spjatý se může věnovatTt jiným věcem než fyzické práci. Je čas na studium, na rozšíření vnitřního obzoru, na cesty do dálek nebo za poznáním. Advent s sebou přináší pověsti a legendy, úvahy o víře a smyslu životTta .

 

KLADY + : Duchovnost, nadšení, cílevědomost, snaha po dosažení pravdy a mezilidské lásky, smysl pro spravedlnostTt, idealismus, „rytířství“, záliba v cestování a dobrý vztah k cizím zemím, hledání ideálů víry, přehled, nezávislostTt. Šlechetný/šlechetná, důstojnost .

 

ZÁPORY - : Nerozumný, samolibý, pyšný, subjektivní, domýšlivý, lehkomyslný. Myslí že si může vše dovolitTt, nadřazený, sentimentálníí : ))) ) .

 

Téma : Přehled prožitých skutečností, Syntéza a vhled, Smysl a účel bytí, Náboženské systémy, Světový názor, Osobní etika .

 

MOTIVACE : Hledání smyslu, Naděje na dokonalejší svět, Rozšíření duchovního obzoru, Celostní nazírání, Sociální angažovanost, Optimistický přístup k životu.

 

Cíl znamení Střelce : Nalezení obecně platných hodnot, Syntéza mnoha faktorů, "Velký plán", Smysluplně vynaložená energie a ochota zasadit se o něco.

 

Učební úkol : Větší optimismus, Misionářské sklony, Relativita všech stanovisek, Zohlednění jednotlivých faktorů jako základních kamenů celku, Sklon k přehánění .

 

 

NEMOCI znamení Střelce Obecně : Bujení ( nezhoubné i zhoubné ), otoky, nadváha, ztukovatělá játra .

 

 

_______________________I_______________________

 

 

 

Ďábel

( The Devil )

 

 

 

J

         Kozoroh     z5

( Capricorn )

- desáté znamení zvěrokruhu -

 ( 21. prosince - 19. ledna )*

= 270° - 300° =

( Král Disků oheň země )

 

J

Kozoroh : Znamení Kozoroha byla v mytologii starověku přiřazena „kozoryba“, zvíře, které má hlawu, přední končetiny a trup kozy a k tomu rybí ocas. Odtud má toto měsíční znamení 2 tváře. Nejznámější stránka Kozoroha je ta, která vyplývá z podstaty kozy, vlivu Saturna a živlu Země. Je těžqopádný, materialistický, prakticky nadaný, bez fantazie, vážný a opatrný. Kozoroh je ideálním majitelem továrny nebo obchodníqem, který si nedá zkazit žádný naléhawý obchod humánními ohledy. U kozy musíme, jaq známo, rozlišovat 2 druhy. Jedna je domácí zwíře, je omezená ve své o svobodě a přivázána ke kůlu, druhá, jaqo divoká horská koza, skáče volně z vrcholu na vrchol. Ta první se dře, aby za to byla odměněna postavením podřadné odpovědnosti, druhá to dotáhne na průmyslového magnáta, na multimilionáře západního kapitalismu. Svým ocasem však zůstává kozoryba stále ve vodě. Tím se projevuje druhá, zcela odlišná dimenze tohoto znamení. Kozorožci v sobě chovají silné pocitTty, které však jako zemský znak dovedou jen těžko vyjádřit. Materialističtí kozorožci musí akceptovat swůj citový život a musí se s ním vyrovnat, pokud se nechtějí dostat do nesnází. Budou -  li se snažit potlačit své pocity, budou vrtat do hloubky taq dlouho, až se přiměřeně projeví. Kromě silných pocitů mají Kozorožci všechny další kladné a záporné vlastnosti prvku Voda, schopnost léčit a jasnovideckou sílu, ale taqé sklon ke klamání a nekalému způsobu jednání .  

 

 

J

SYMBOL :  Kozoroh s rybím ocasem. Nebo „V“ a „S“ ve významu „Velmi solidní“. Tři navzájem spojené polokruhy symbolizují sjednocení protikladných světů, nebe a země, světla a tmy. Kozoroh je znamení zimního slunovratu, při němž světlo opět nabývá převahy . Symbol také graficky znázorňuje hlavu a rohy kozoroha .

 

Roční období : Začátek zimy ( 21. prosinec až 19. leden ) .

 

KVALITA : žensky přijímající, JIN.

 

ŽIVEL : Země . Pevná, trvající, konzervativní, spolehlivá, pomalá, melancholicqá.

 

Kardinální, v chod uvádějící znamení . Chtít uvést hmotu do pohybu, trvale a důkladně působit na okolní svět, dát popud, soustředit svou sílu .

 

Vládce/Regent/Dispozitor: Saturn , vedlejší vládce Uran . Vládce Saturn : Odpovědnost, jistota, vážnost, strach, omezení, strnutí, realita, střízlivost, odloučení . Mravokárce .

 

Přiřazení k domu : 10. dům ( kardinální dům ) .

 

Protilehlé znamení ve zvěrokruhu : Rak .

 

Poselství/Klíčové věty : Vytvářím řád, strukturu a jasno ve věcech . Práce v níž mohu vyniknout, která mě baví, vyniknutí. Jsem vůdce, velitelský typ.

 

Klíčová slova : Kázeň, omezení; obecná měřítka, objektivita; vytyčení cíle . Vyniknutí, řád, konzervativnost. Podnik .

 

Charakteristika znamení Kozoroha : Kozoroh je obrazem tvořivého ducha, jehož síla pramení z koncentrace hmoty. Toto znamení přichází hned po zimním slunovratu. Slunce nabývá na síle, dny se začínají prodlužovat. Často je to nejchladnější doba roqu, ve které se příroda omezuje na nejnutnější životní projevy, aby přežila a dočkala se jara.

 

KLADY + : Pevnost, pracovní energie, výdrž, serióznost, trpělivost, logiqa, systematičnost, důkladnost, snažení, výkon, spořivost, konzervatismus, morálka, pracovní morálka, spolehlivost, přesnost, loajalita .

 

ZÁPORY - : Strnulost, odříkání, přísnost, držet se zpátky, šplhoun, chladný, bezcitný, asketicqý,

Lakomý, suchý, plný obav .

 

Téma : Společenská pravidla hry, Duch doby, Společenské struktury a principy řádu, Zodpovědnost, kázeň a plnění povinností .

 

MOTIVACE : Jasná všeobecná pravidla hry a normy mají zajistit spravedlnost a řád ve veřejném životě. Kázeň a schopnost pracovat, podávat výkon a klást si cíle umožňující zvládání úkolu nezávisle na tom, zda jsou vykonávány s nadšením nebo z povinnosti. Plnění povinností a motivace vzhledem k výkonu .

 

Cíl : Podřízení individuální osobnosti kolektivu, Organizace státu, Správa struktury řádu a providea jako obecná pomoc při orientaci, Společenské uznání a úspěch .

 

UČEBNÍ ÚKOL : Pomalé zrání, Kontrola a ukáznění, Zodpovědnost, Sebeomezení pro dosažení cíle, které odpovídá obecným představám .

 

NEMOCI znamení Kozoroha OBECNĚ :

 

- J -

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Hvězda

( The Star )

 

 

 

K

         Vodnář     z5

( Aquarius )

- Jedenácté znamení zvěrokruhu -

 ( 20. 01. – 18. 02. )*

= 300° - 330° =

( Princ Mečů vzduch vzduchu

alternativně

Princezna Mečů země vzduchu )

 

 

K

Vodnář : Toto je základní znamení, protože mu vládnou dvě zcela neslučitelné planety – jedna z nich usiluje o pořádeq, zatímco druhá jakýkoliv druh pořádku ničí. V powaze tohoto znamení se nachází mnoho rozporů, což ho činí jedním z nejzajímavějších. Nosič vody je zobrazován, jaq vylévá vodu ze široké nádoby: obraz. Který symbolizuje schopnost tohoto znamení šířit nové myšlenky. Lidé ze znamení Vodnáře chtějí být za každou cenu moderní, radikální a „jiní“. Často jsou excentričtí, většinou trochu upjatí a stále se dovolávají úplné osobní svobody. Z účasti Urana plyne, že Vodnář je anarchista, avšak jeho podíl Saturna si velmi cení autorit, které se mu líbí a vyhovují mu. Tento rozpor vede k tomu, že lidé, narození ve znamení Vodnáře, se snaží vnucovat své neobvyklé názory jiným, a když je to nutné, dokonce i proti jejich vůli. Toto znamení má za úkol uvést do pořádku svůj vlastní vnitřní chaos.  Musí se snažit své nekonvenční impulsy dostat pod kontrolu, vědomě se s nimi vypořádat a uvést je do uspořádaných kolejí. Protože je Vodnář stabilním znakem, vyvíjejí lidé narození v tomto znamení často životní formu, nebo určitý postoj, kterého se neochvějně drží, ať přijde co přijde. Z toho vzniqá další rozpor. Vodnáři kladnou velký důraz na to, aby se odlišovali od ostatních, sami ale nechtějí nic měnit. Specifická vlastnost Vodnáře tkví v tom, že stále přichází s novými myšlenkami. Protože však sám je nepraktický, potřebuje pomoc jiných znamení, aby je mohl uskutečnit .

 

 

K

SYMBOL : Dvě vlnky nad sebou jako vlnění vody . Dvě paralelní vlnky, jež znázorňují vodu, kterou vylévá mytologická postava Vodnáře.

 

ROČNÍ OBDOBÍ : Vrchol zimy ( 20. ledna až 18. února ) .

 

KVALITA : Mužsky aktivní, JANG .

 

ŽIVEL : VZDUCH . Pohyb, komuniqace, spojení, intelekdt, rozptýlenost, uvolněný a extrovertní člověq .

 

PEVNÉ, fixní, konsolidující, konkretizující znamení . Uchovat, vlastnit, trvání, pevnost, pomalost .

 

VLÁDCE : Uran, vedlejší vládce Saturn . Vládce Uran : Volnost, originalita, svéráznost, intuice, nápad, objevení, vynález, individualita, reforma, změna, vzbouření, revoluce, excentricita, vzrušení, neosobní vztah, stát stranou, být sám . Uran má také vztah k technické revoluci, elektrice, počítačům ale zároveň i k rebelii a svobodě . Spoluvládce Saturn : Odpovědnost, jistota, vážnost, strach, omezení, strnutí, realita, střízlivost, odloučení, konzervatismus .

 

Přiřazení k domu : 11. dům ( pevný dům ) . Široká veřejnost, internet, technika, politika.

 

Protilehlé znamení ve zvěrokruhu : Lev .

 

Poselství/Klíčové věty : Hledám něco nového, neobvyklého, co překonává normu./Dělám opak toho, co se očekává . Jsem revolucionář, vědec .

 

Klíčová slova : Originalita, protikladnost, odporování, idealismus, reforma . Stát .

 

Charakteristika znamení Vodnáře : Vodnář je znamením vzduchu, ve kterém se duch projevuje jaqo nevypočitatelná veličina. Osvobozen od vášní, často vnitřně osamělý, potřebuje svobodu a nezávislost, jaqo vzduch sám . V této roční době působí sluneční paprsqy dojmem, jaqo by po „rozběhu“ a „posílení“ v kozorohu zůstaly stát. Na rozloučenou se zimou se v mnoha zemích slaví masopust, čas „bláznů“. Protože ve Vodnáři působí 2 planety poměrně protikladného vlivu, může se toto znamení svým charaqterem přiqklánědt k těm nebo k oněm vlastnostem .

 

 

KLADY + : Myšlení, vynalézání, plánování, systematičnost, organizační talent, duchovní aktivita, předvídání, intuice, realita, prozřetelnost, smysl pro humor, samotář, pozorovací schopnost, lidskost, „střelenost“, potřeba volnosti, kamarádský/á ale bez chuti se vázat .

 

ZÁPORY - : Přílišná věcnosdt až bezcitnost, nevypočitatelnosdt, kverulant, někdy konzervativní člowěgk, oportunista, chladný, „hlawa místo ciTů“ .

 

 

TÉMA : Překračování normy, Individualita v rámci společnosti, Jednotlivec, který „vyčnívá“ svým individuálním přínosem .

 

MOTIVACE : Přání být uznávaný jako individuální osobnost, která přispívá ke zdaru společnosti a jejích úkolů, Změna a reforma stávající situace, Vize „lepšího světa“, Duševní nezávislost, Odpor .

 

CÍL : Lepší a spravedlivější svět, Touha dostát svému ideálu, tomu, co je pociťováno jako „vnitřní pravda“ .

 

UČEBNÍ ÚKOL : Kontrast mezi ideálem a skutečností, Smíření tělesné a citové podstaty člověka se „světem ducha“ .

 

NEMOCI znamení Vodnáře OBECNĚ :

 

 

------------- K -------------

-----

---

-

.

 

 

Měsíc

( The Moon )

 

 

 

L

         Ryby     z5

( Pisces )

- dvanácté znamení zvěrokruhu -

 ( 19. 2. – 20. 3. )*

= 330° - 360° =

( Královna Pohárů voda vody )

 

 

L

Ryby : Ryby jsou nejnepraktičtějším ze všech měsíčních znamení. Z jeho 2 planetárních vládců vládne jeden vírou, druhý mystickým učením. Kombinace obou nevyzývá právě ke světovému úspěchu a taq mnoho Ryb ustupuje ze světa do bezpečného útočiště. Citově založeným, senzitivním, zranitelným Rybám, chybí pewná skořápka ostatních dvou vodních znamení – Raka a Štíra. Snaží se proto chránit různými přestrojeními a dovedou se v nich přizpůsobit různým situacím a taq skrývat své opravdové pocity. Podobají se chameleónům, kteří dovedou úmyslně měnit barwy. Často dělají dojem, jako by posečkávali uprostřed nějakého dění, zatímco ve skutečnosti jsou již uneseny/uneseni do říše vlastní fantazie. Lidé ze znamení Ryb mají nadmíru fantazie a jsou alespoň taq ostří pozorowadtelé jaqo Štíři. Pokud se jim podaří vyvinout praktické schopnosti, mohou vyjádřit swé talenty různým způsobem. Ryby mohou být vynikajícími umělci. Zároveň mají sklon se obětovat a hledají v žiwotě roli, v níž se projeví vyšší smysl. Vykonávají rádi dobročinné činnosti a snadno se dají vykořisťovat. Toto znamení je manipulovatelné. Lidé narození ve znamení Ryb mají úspěch na scéně, v církvi a v politice, kde herectvím a slavnostními rituály vytvoří swět krásného lesku. Neschopnost lidí ze znamení Ryb přizpůsobit se reálnému světu může vésdt k chronické nerozhodnosti. Rádi/rády odbývají konkrétní problémy jaqo nedůležidté a často působí dojmem, že selhali, i když o úspěch ve skutečnosti vůbec neusilovali . 

 

 

L

SYMBOL :  Dvě ryby .Dva „polokruhy“, které jsou spojeny vodorovnou čárkou, symbolizující 2 ryby, jedna plave k opětnému spojení s Vesmírem, původní všejednotou, z níž všechno vzniká a do níž se rozpouští individuální osobnost, aby se opět stala součástí většího celku. Druhá „plave k novému zrození“ individuálního člověka, který jako jednolitá, „oddělená“ jednotka vystupuje z celku, aby prožíval vlastní svébytnost ( návaznost na 1. znamení Berana/Skopce ) .

Ryby si dosti „vymýšlejí“ .

 

ROČNÍ OBDOBÍ : Konec zimy ( 19. února až 20. března ) .

 

KVALITA : Žensky přijímající, JIN .

 

ŽIVEL : VODA .

 

LABILNÍ, proměnlivé, asimilující znamení . Nechat být, opustit, přizpůsobit se, překročit hranice, vcítit se .

 

VLÁDCE : NEPTUN, vedlejší vládce JUPITER . Vládce Neptun : Smazání hranic, přístupnost, vnímavost, senzitivita, fantazie, obětavost, odříkání, nechat volný průběh, zmatení, iluze, útěk z reality, omámení, touha po neskutečném, náruživost, závislost. Umění ve velkém smyslu, o němž se mluwí, film. Šalba a lež . Fantazie, inspirace; uzavírání se do sebe. Drogy, alkohol, šílenství.

 

Přiřazení k domu : 12. dům ( labilní, pohyblivý dům ) . Nejistota, kosmos, sen, nevědomí, iluze. Také oběti, duševní očista ( relaxace, magická cvičení vyrovnávání živlů, meditace ). Též uzavřené, těžqo přístupné prostory, vězení, léčebny, nemocnice .

 

Protilehlé znamení ve zvěrokruhu : PANNA .

 

Poselství/Klíčové věty : Věřím . Nevím, možná , mohlo by . Pocit ukřivdění. Pochopení vesmírných principů, rozplynutí, ukončení. Uvolnění je poddání se vesmírným principům .

 

Klíčová slova : Spása, všejednota .

 

Charakteristika znamení Ryb : V posledním znamení zvěrokruhu je osobnost natolik prostoupena mořem citů a dojmů, že by s nimi nejraději splynula. V původním křesťanství symbolizovala ryba trpícího a vzkříšeného Trpitele, pasivní utrpení, touhu vzdát se své individuality a po spojení s velkým celqemMm . Slunce v této době uzavírá swou roční cestu. Nastává čas opuštění starého a očekávání nového. Příroda čeqá na nowé jaro, duše čeqá na převtělení . : ) .

 

KLADY + : Senzibilita, rozjímání, otevřenost k přijímání citů, představivost, vlastní sugesce, fantazie, snění, přizpůsobivost, ale nenechat se polapit, poddajnost, přítulnost, přátelskost, citlivost, zranitelnost, obětavost, klidnost.

 

ZÁPORY - : Nerozhodnost, neaktivnost, sentimentalita, lhostejnost, nesamostatnost, ustrašenost, pohodlnost, nechá se lehko svést, ovlivnitelnost, línost.

 

TÉMA : Rozpuštění povrchnosti, Odhalení souvislostí, které jsou „za věcmi“, Zpochybňování

pevného .

 

MOTIVACE : Hledání pravdy, Hledání spásy, Vysvobození od utrpení světa .

 

CÍL : Pravda, svoboda a jednota veškerého bytí, Odhození iluzí, Víra ve smysluplnost života.

 

UČEBNÍ ÚKOL : Vybudování vymezeného, individuálního já, Nalezení osobní individuality a současné poznání, že je to jen přechodná forma, časově omezený jev, který má v pozemském životě splnit nějaký úkol. : )) .

 

_ - L - _

 

                                                      

                                                       Začátek    Váhy    Konec     

 

*Jaq jsme již v úvodu zmínili, z astronomických důvodů a z důvodů různých souřadnic zrození jedince na zemském povrchu a z dalších příčin, se „hraniční“ dny znamení zvěrokruhu pohybují zhruba v rozmezí 1 dne. Zde je příklad některých možných alternativ dat ohraničujících jednotlivá znamení zvěrokruhu. Alternativy: Beran/Skopec ( 21. března – 19. dubna ), Býk ( 20. dubna – 20. kwětna ), Blíženci ( 21. kwětna – 21. června ), Váhy ( 23. září – 23. října ), Štír ( 24. října – 21. listopadu ), Střelec ( 22. listopadu – 21. prosince ), Kozoroh ( 22. prosince – 19. ledna ). : ) . Pro přesné zjištění znamení, do kterého svým zrozením patříte, je třeba zalistovat odbornou literaturou. Dobrá vodítka k tomuto tématu jsou např. v knize J.Kefer – Praktická astrologie.  : - ))

 

_() () () () () () () () () () () () ()_

 

Poznámka: Vládce domu je vládce znamení v němž dům začíná .

___________________________________________

Dodatek: POLARITY znamení zvěrokruhu :

 

 

 

Beran vs. Váhy

Váhy, znamení vzduchu, leží ve zvěrokruhu naproti Beranu/Skopci, znamení ohně, obě kardinální modality. Přestože jejich vlastnosti jsou protikladné, mají obě znamení jedno společné : Aktivně působí na okolní svět. Mezi Beranem a Vahami je vztah asi jako mezi rozhodným činem a oduševnělou moudrostí a jemností. Udělejme několik srovnání :

 

                  BERAN

                       VÁHY

Rozhodnost, neboť vidí jen jednu možnost.

Nerozhodnost, neboť vidí celou paletu možností.

Chce dosáhnout cíle .

Cílem je Cesta .

Fyzická síla .

Síla Ducha .

Rychlost a dynamická síla .

Trvání a klidná síla .

Já .

Já a Ty .

Mužskost ( vádce Mars, živel Oheň ) .

Androgyn ( vládce Venuše, živel Vzduch ) .

Cholerik .

Sangvinik .

Přímost .

Diplomacie .

Útok .

Obrana nebo vyhnutí se útoku .

  Já.                                                                       Ty.

 

Býk vs. Štír

Vodní znamení Štíra a zemní znamení Býka tvoří polaritu fixních znamení . Jim oběma společná pudovost a to, že se oba brání vzdát se předmětu svého zájmu, je spojuje v jednotu. Osa Býk – Štír symbolizuje cestu od hmoty k odhmotnění, od těla k duši . : ) .

 

 

                     BÝK

                             ŠTÍR

Hmota .

Nehmotnost .

Rozum .

Cit .

Objektivní, spekulativní myšlení .

Subjektivní, emocionální myšlení .

Tělo .

Duše .

Vlastním .

Kontroluji .

Vybudování .

Zničení .

Světlo .

Tma .

Otevřenost .

Tajemství .

Začátek života .

Konec života .

Klid .

Neklid .

Smyslnost .

Sexualita .

Povrch .

Hloubka .

Vychutnání .

Vášeň .

Mám .

Toužím .

  Vlastním.                                                              Nemám, ztrácím.

 

 

 

Blíženci vs. Střelec

U proměnlivé osy Blíženci – Střelec ( vzduch – oheň ) jsme u tématu učení, vědění a touhy po pohybu a svobodě. Zatímco všuck Blíženci jsou myšlení praktického, hledá Střelec v poznání vyšší smysl životTta . : ) .

 

 

 

                   BLÍŽENCI

                         STŘELEC

Myšlenka .

Ideál .

Komunikace .

Cesta do dálky .

Intelekt .

Duch .

Chytrost .

Moudrost .

Věda .

Filosofie .

Informace .

Víra .

Sděluje .

Káže, poučuje .

Zvědavý/á .

Plný naděje, plná naděje .

Praktický .

Sentimentální .

  Učitel .                                                                 Guru .

 

 

 

 

Rak vs. Kozoroh

Kozoroh, znamení živlu země, je protějšqem Raka, znamení živlu vody, obě kardinální modality, obě introvertního charakteru. Na ose od Raka ke Kozorohu jsme na cestě od dítěte k dospělosti, od „chráněného domova“ k veřejnosti .

 

 

 

                               Rak                                                    Kozoroh

Dítě .

Dospělý .

Měkkost .

Tvrdost .

Víra .

Skutečnost .

Nechá na sebe působit .

Chce mít moc a vliv .

Žije vlastním rytmem .

Žije podle řádů a předpisů .

City .

Racionalita .

Subjektivita .

Objektivita .

Rozhoduje se podle citů .

Rozhoduje se podle cíle, kterého chce dosáhnout .

Pochopení .

Autorita .

Domov .

Kariéra .

Přikládá význam vnitřním hodnotám .

Přikládá význam vnějším hodnotám .

Duševní život .

Společenské postavení, hmotné statky .

 

 

 

Lev vs. Vodnář

Vodnář, patřící k živlu vzduchu a Lev q živlu ohně tvoří polaritu fixní modality a leží na ose kreativity a lidskosti. Neboť obě znamení zastávají zásadu „žít a nechat žít“ i když jí každý z nich rozumí po swéM .

 

                               Lev                                                    Vodnář

„Srdce na dlani“ .

Chlad .

Živost .

Rozum .

Láska .

Kolegialita .

Vůle .

Věcnost .

Osobní tvořivost .

„Božská“ inteligence nebo genialita .

Sebevědomí .

Vědomí „transpersonálnosti“ .

Chci .

Vím .

Sexualita .

„Bezpohlavnost“. Androgyn je ideálem .

Potomstvo .

„Plody ducha .“

 

 

 

Panna vs. Ryby

Panna a Ryby, obě proměnlivé modality, leží na ose, která nás vede od reality ke snům. Panna patří živlu země, Ryby k vodě. Obě se snaží pomoci swým bližním, Panna praktickým způsobem, Ryby sebeobětováním.

 

                             Panna                                                   Ryby

Skutečnost.

Fantazie .

Věcnost.

Snění.

Fakta.

Víra.

Analýza.

Celistvost.

Sloužit.

Obětovat se.

Zdravotní sestra.

Řádová sestra.

Chtít se dovědět.

Pomoci.

Plánovat.

Přenechat dění osudu.

Vyzkoušet.

Čekat na intuici.

Omezení.

Transcendence.

Pozemská logika.

Vyšší smysl.

Tělesná potrawa.

Mystické spojení.

 

 

 

 

POZNÁMKA na závěr : Úprava tohoto článku je záměrně nejednotvárná, aby při čtení článek působil „osvěžujícím dojmem“. : )) . Také je tímto jednoznačně dáváno najevo, že vždy existuje jiný způsob řešení : ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ) .

 

 

_-°-_

__

_

.

 

Navštivte nás v místnosti Magie .

m.L.s.

 

__z5__